сел. Орджонікідзе. КЗ Миколаївська СЗШ 2

  


Інформація для батьків

 

 

 

 
 

 
     

 

Конкурсний (рейтинговий) бал при вступі до ВНЗ у 2013 році

Зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів відбуватиметься на підставі рейтингового (конкурсного) бала вступника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2013 році рейтинговий бал абітурієнта складатиметься з балів отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), бала шкільного атестату, а також додаткових балів за успіхи у навчанні та закінчення підготовчих курсів у вищому навчальному закладі.

Теоретично максимальна кількість рейтингових балів вступника може скласти 870 балів (До 600 балів за результатами ЗНО, до 200 балів за атестат, до 50 балів за особливі успіхи у навчанні та до 20 балів за підготовчі курси при навчальному закладі).

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

Для вступу до вищого навчального закладу, на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, абітурієнт має подати до вузу сертифікат ЗНО з трьох предметів. Мінімальний прохідний бал з кожного предмету складає 124, максимально Перелік предметів з яких необхідно подавати сертифікати ЗНО визначений умовами прийому до вищих навчальних закладів. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет пропонується на вибір вступнику, крім випадків, коли такий предмет чітко вказаний управилах прийому до конкретного вищого навчального закладу. Один або два конкурсних предмети визначаються вищим навчальним закладом як профільні.

Вищі навчальні заклади допускають до участі у конкурсному відборі осіб, які подали сертифікати ЗНО з результатом не нижче ніж 124 бали з непрофільних предметів та не нижче ніж 140 балів з профільних конкурсних предметів.

При цьому вищий навчальний заклад за власним рішенням може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі.

Виключення: Вищий навчальний заклад може допустити до участі у конкурсному відборі вступника, який подає сертифікат ЗНО кількість балів якого з одного з непрофільних предметів нижче за 124 бали, за умови, якщо кількість балів з профільного предмета не нижче 170 балів.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 - 8.4 розділу VIII Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Додаткові бали за особливі успіхи у навчанні

Умови прийому до вузів 2013 року передбачають нарахування додаткових балів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

Додаткові бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, які вступають до вищих навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад додаткові бали нараховуються за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • інформатика – при вступі на напрями: "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп’ютерні науки", "комп’ютерна інженерія", "програмна інженерія";
  • інформаційні технології – при вступі на напрями: «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • трудове навчання – при вступі на напрями: «технологічна освіта», «професійна освіта»;
  • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;
  • основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;
  • історія – при вступі на напрями (спеціальності): «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями), «соціальна педагогіка» та напрями (спеціальності) галузей знань: «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та інформація», «соціальне забезпечення»;
  • екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;
  • педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта» та «соціально-політичні науки»;
  • астрономія – при вступі на напрям «астрономія».

Додаткові бали призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України нараховуються за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно здодатком № 1 до Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Величина додаткового бала складає: для осіб, нагороджених дипломами I ступеня – 50 балів, дипломами IІ ступеня, – 40 балів, дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

Учасники міжнародних олімпіад зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі, та за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Зазначені норми поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що відбулися у поточному навчальному році.

Додаткові бали за закінчення підготовчих курсів

Абітурієнтам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, можуть нараховуватись до 20 додаткових балів.

Додаткові бали нараховуються абітурієнту у випадку вступу до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях), визначених у додатку № 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Кількість додаткових балів визначається за результатами підсумкової атестації на курсах довузівської підготовки.

Ця норма поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році.

 

 

 

 

 

                      ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

КЗ МИКОЛАЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ                    

                          ШКОЛА №2

                      ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПІКЛУВАЛЬНОЇ   РАДИ ШКОЛИ

                             НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№з/п

Тематика засідань

 

 

Термін

Відповідальні

Прим.

1.

1.     Зміцнення матеріально- технічної бази школи. Підготовка до початку навчального року.

2.     Працевлаштування учнів 9,11 класів.

 

Вересень

Зуб Л.М.

 

2.

1.     Заходи щодо запобігання дитячій безпритульності.

2.     Організація дозвілля учнів.

 

Листопад

Зуб Л.М.

 

3.

1.     Соціальний захист дитинства.

2.     Співпраця школи з ВНЗ.

 

Січень

Зуб Л.М.

 

4.

1.     Оздоровлення учнів школи.

2.     Охорона здоров’я учнів в літній період.

 

Травень

Зуб Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Організація роботи
            з батьками.

       Батьківська рада.   Ви можете утвердити себе в суспільстві, засяяти красивою зіркою неповторної індивідуальності, виховавши хороших дітей, хороших громадян, трудівників, хорошого сина, дочку, хороших батьків для своїх дітей...Нормативно – правова база :Конституція УкраїниЗакони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про виховання”Державні національні програми “Освіта”, “Про виховання дітей та молоді в системі освіти”Національна доктрина розвитку освітиДержавні концепції: “СімÊя і родинне виховання, превентивного  та громадянського виховання, державної сімейної політикиКонвенція та декларація прав дитиниПрограма “Українська родина” Програма “Українська родина”(постанова Кабінету Міністрів № 243 від  14.03.2001р.)створена з метою підвищення рівня педагогічної культури батьків через батьківський всеобуч, враховуючи  їх інтереси у педагогічних знаннях і вміннях щодо виховання дітей, спираючись на їх досвід, підтримуючи активних учасників та розв'язуючи  педагогічні задачі, ситуації, використовуючи різні види самостійної  освіти дорослих, обмінюючись досвідом.   Організація педагогічної взаємодії у контексті програми “Українська родина”Популяризація наукових досліджень історії розвитку, проблем сучасної української родиниПоширювання ефективних, прогресивних форм відродження національних свят та обрядівПідтримування традицій , спрямованих на зміцнення української родиниРозкриття теми підготовки молоді до сімейного життяФормування високогуманного уявлення про сімюПоширювання кращого досвіду сімейного вихованняПроведення тренінгів, семінарів з питань соціальної адаптації молодіПропагування утвердження здорового способу життя кожного члена родиниОрганізація фестивалів  сімейної творчості, конкурсів, естафет, інформаційних блоків “Cім’Êя і закон,Правові гарантії дітей - сиріт,Соціальний захист сімей з дітьмита інших. Головні завдання школи у роботі з батьками:Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьківОрганізація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдомаГуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин “педагоги - батьки”Типи сімей та особливості педагогічної взаємодії За структурою влади в родиніЗа кількістю поколінь в сімї- одно поколінна , багатопоколінна(розширена, велика, складна)За наявністю батьків – повна, неповна(батьківська, материнська), функціонально неповна(квазінеповна)За кількістю дітей в сімї –  малодітна, середньо дітна, багатодітнаЗа якістю виконання сімейних функцій нормально  - функціонуюча, дисфункціональна:  -превентивні, в яких проблеми незначні і знаходяться в початковій стадії, - сім ї, де є соціальні протиріччя, які загострюють взаємовідносини членів сім ї один з одним і оточенням до критичного рівня, - сім ї, які живуть за рисою бідноти, що загубили перспективу та інертні до власної доліЗа станом психологічного комфорту: благополучна, неблагополучна –неблагополучна- сім’ ї, які не спроможні  продуктивно вирішувати  проблеми та виконувати сімейні функції, де  є проблемні діти, або повторний шлюб чи неповна сім’я, житлові проблеми, алкоголізм, вічудженість батьків, - гармонічні сім’ ї, де здорова  атмосфера, гарний кліматЗа здібністю вирішувати сімейні проблеми зріла, проблемна : проблемні -  сім’ ї , в яких батьки пред являють суворі вимоги до дітей не надаючи любові, ласки, що призводить до нерішучості; - сім’ ї, в яких створюють кумир і виконують всі примхи дитини;  - сім’ ї де є гіперопека, що призводить до впрати самостійності, -  сім’ї , в яких батьки зайняті собою або бізнесом Стилі сімейного вихованняПотуральний стиль- повна, безконтрольна свобода дій, де дорослі зайняті собою і байдужі до потреб і запитів дітей, головний метод – батіг і пряник, такі діти мають славу бідлабузників і підлиз, вихваляються, не люблять праці, не здатні безкорисливо дружити, а батьки в конфліктних ситуаціях цілковито довіряють своїй дитині, таких батьків необхідно залучати до спілкування, на свята, заходи.Змагальний стиль – вбачають в діях дитини щось видатне, заохочують активність дитини, порівнюють з іншими і дуже страждають від поразок, участь у різних гуртках, секціях, використовують методи заохочення і покарання , захищають дитину від всіх претензій з боку інших, але діти привчаються демонструвати свої досягнення, їх цікавить результат, претендуюють на лідерство, звернути увагу на формування критичного мислення, культури спілкування, слід привчати до відповідальності, умінь співчувати.Розважливий стиль- повна свобода дій, особистий досвід прибдають власними спробами і помилками, батьки кричать, докоряють, бо вважають , що дитина сама вибирає діяльність по душі, атмосфера вдома тепла, добра, беруть участь у всіх заходах класу, діти шанобливо ставляться до старших,дитина усвідомлює свої помилки, ростуть допитливими, активними, вільно спілкуються з дорослими, протестують проти авторитарного стилю, необхідно інформувати про труднощі, стимулювати інтерес Стилі сімейного вихованняЗапобігливий стиль – коли дитина хворіє, або особливості характеру батьків, недовірливі, болісно реагують, бояться ініціатив з боку дитини, виховують інфантилізм, уникання від труднощів, мало уваги вихованню,  діти байдужі, зраджують, прагматичні, пасивні, безвідповідальні, слід формувати в батьків культуру адекватного сприйняття власної дитини, корисним є обмін думками, тематичні консультаціїКонтролюючий стиль - коли дитина виховується в дитячому будинку чи в родині опікунів, коли тривалий час живе без батьків, в таких сімÊяx воля суворо регламентується, методи покарання жорстокі, діти похмурі, схильні провокувати, замкнені, часто конфліктують, тривожні, гіпер любов до себе, негативно ставляться до критики, треба демонструвати динаміку у навчанні, розвивати інтелект, обґрунтовувати вимогиСпівчутливий стиль – умовою є недостатній матеріальний статок родини, погані побутові умови, відсутність одного із батьків, рано розпочинає трудову діяльність, замкнені, насторожені, не бажають говорити про себе, батьки вчать пристосовуватися в житті, діти мають багатий внутрішній світ, серйозні, сумлінні, гарно дружать, досягають мети, слід виховувати ініціативу, допомагати зміцнювати своє становище в колективіГармонійний стиль дитина бажана, росте в теплій, дружній атмосфері, дотримуються традицій, спільні ігри, розважливі, чуйні, активні, безстрашні, самоконтролюються, відповідальні, простодушні, батьки з гіпер почуттям обов’язку, але діти страждають від обмеженої ініціативи Шляхи сімейного виховання Програма вивчення родиниЗагальні відомості про родину:Структура родини, вік, професія батьків, побутові, санітарно – гігієнічні умови життя родини, матеріальне забезпечення.Дані про виховання:Виховна спроможність і активність родинного колективу, психологія родинних стосунків, наявність куточка школяра, дотримання дитиною режиму дня, робота батьків над формуванням загальної культури школяра, розвитком його здібностей, таланту, використання вільного часу, культура дозвілля, ставлення батьків до школи, хто з членів сім ї здійснює найбільший вплив на учня.Права і обов’язки батьків:Обов’язкиЗабов’язані утримувати дітей до повноліттяВідповідальність за виховання і навчанняВідповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти: надати умови для навчання, дбати про фізичний та психічний стан та розвиток творчих здібностей, поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, доброту, милосердя, шанобливе ставлення до родини, природи, мови, країни, національної історії, культури, цінностей,  повагу до законів, прав і свобод людини.ПраваОбирати та бути обраними до батьківських комітетів і радЗвертатися до органів управління освітою, керівника школи, органів самоврядування з питаннями про  навчання, вихованняПриймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього закладу Батьківський комітет Орган самоврядування, який обирається в класному колективі для утвердження і функціонування колективу батьків класу та сприяння  і допомоги педагогічному колективі та класному керівникові у навчанні і вихованні дітей Складається із  3-5 осіб, обирається голова , відповідальні за навчальну , культмасову та господарську роботу повинні мати авторитет, організаторські здібності, відчувати відповідальність перед суспільством, уміти зберігати відомості про особливості стану справ в окремих родинах і не робити їх предметом пересудівВін є добрим помічником учителів – вихователів в організації і проведенні класних зборів План роботи батьківського комітетуВересень-підсумки роботи за минулий рік, про впровадження шкільної форми, про звільнення дітей від плати за користування підручникамиЖовтень підготовка приміщень до опалюваного сезону, стан здоров я підлітків та шляхи його  покращення, педагогіка співробітництва педагогів  і батьківЛистопад про жорстокість і насильство в сім ї, підготовка до святкування дня св.Миколая, сприяння батьків у боротьбі із пропусками школиГрудень – надання кваліфікованої допомоги неблагополучним сімÊям, підготовка до святкування Різдвяних свят  Січень – про стан введення шкільної форми, про роль батька у вихованні дитини, організація дозвілля школярівЛютий - проблеми статевого виховання, роль батьків у формуванні адекватної поведінки школярів - підлітківБерезень - роль батьків у формуванні морально – етичних норм поведінки дітей, підготовка до святкування свята Великодня, про відповідальність батьків за виховання дітейКвітень - участь батьків в організації виховного процесу у школі, підготовка до святкування Дня матеріТравень - підготовка учнів до екзаменів, організація дозвілля дітей у літній період, звіт голови за минулий навчальний рікОбов'язки та зміст роботи батьківського комітету:Голова: організовує роботу, складає план, бере активну участь у зборах, є представником на раді школиВідповідальний за навчальну роботу: виявляє цікавість до навчання у дітей та організовує відвідування батьками уроків, відповідає за придбання підручників, посібників,  силами батьків  надає допомогу відстаючим у навчанні Відповідальний за господарську роботу: надає допомогу у дотриманні санітарно – гігієнічного стану класу, у ремонті та оформленні кімнати, придбанні необхідних речейВідповідальний за культмасову роботу: допомагає у проведенні екскурсій, походів, заходів, культпоходів, залучення до гуртків, проведення класних годин.Зміст роботи комітету:Складання плану роботи Допомога у проведенні батьківських зборівОрганізація виставок, ярмарок, екскурсій, походівЗалучення до профорієнтаційної роботиЗалучення до ремонту класної кімнати, меблів, спільних суботниківДопомога у проведенні класних годин, позакласних заходів, вечорів, культпоходів, екскурсій, турпоходівЗалучення батьків до роботи у гурткахОрганізація спільних вечорів, змагань, конкурсів, спортивних естафет тощо. Схема організації роботи з батьками у рамках класуСхема організації роботи з батьками у рамках школиФорми, методи і прийоми роботи з батькамиТрадиційні форми роботиІндивідуальні відвідування сім ї, запрошення до школи, індивідуальна педагогічна бесіда, листування, дні відкритих дверейГрупові- зібрання батьківського активу, групові бесіди, консультації, батьківські консиліумиКолективні -  лекції, бесіди, науково – практичні конференції, вечори питань і відповідей, загально шкільні збори, збори – концерти, конференції з обміну досвідом, педагогічні колегіуми, зустрічи “за круглим столом”, диспути, педагогічний всеобуч, усні журналиТрадиційні методи і прийоми роботи- спостередження, бесіди, анкетування, учнівські твори-роздумиІнноваційні форми роботи – педагогічний десант (виступ педагогів в організаціях, де працюють батьки), дерево родоводу (зустрічі поколінь, роздуми над проблемами виховання), родинний зміст(збори дітей, батьків, членів родини), сімейна скринька(добірка матеріалів з позитивним досвідом родинного виховання), народні світлиці(спільне проведення традиційних спілкувань),дні довіри(у вибрані дні батьки – лікарі, батьки-юристи  проводять консультації), аукціон педагогічних ідей(обмін досвідом родинного виховання), батьківські педагогічні ринги(спільне розв’ язання проблем), батьківські педагогічні тaбу(спільне обговорення шляхів виходу із кризових ситуацій), психологічні тренінги, збори-практикуми, збори-діалог.Як залучити батьків до школи?Необхідно:Підвищувати авторитет родиниСприймати помилки у вихованні як створення нових можливостей для розвиткуВраховувати інтереси батьківСпиратися на життєвий досвід батьківНе загострювати увагу на недоліках родинного вихованняВірити , що будь – яка родина має сильні сторониФактори, що перешкоджають ефективній роботі з батьками:Очікування швидкого та легкого успіху, бажання швидко  знайти  легкі відповіді на складні запитанняВідсутність досвіду групової взаємодіїЗамкненість батьківЗавищені очікування від взаємодії з учителем Батьківські збори як одна із головних форм взаємодії школи і сім’їПам'ятка класному керівникові до проведення батьківських зборів:Сповісти заздалегідь про батьківські збори (запрошення, запис у щоденниках), попіклуйтеся про час проведення зборів, підготуйте візитки із іменами батьківОсобливу увагу зверніть на розташування батьків в класі, для того, щоб всі чули один одногоРазом із батьками оберіть правила для учасників зборів, встановіть регламентНе забудьте про свій настрій та правило починати із позитивного, а завершувати з планування майбутньогоВикористайте  групові форми організації взаємодії , ігриДотримуйтеся того, щоб на зборах були прийняті конкретні рішення Якщо є новенькі в класі, розпочніть збори зі знайомства з батькамиПорадьтеся про ті питання , які хотіли б порушити  на зборах, що хотіли б вирішити додатковоРозкажіть про ті завдання, які ви ставите перед собою й перед класним колективом на рік, про завдання школиОзнайомте з основними справами на рік, із традиціями, планом роботи на чверть, домовтесь про допомогуРозкажіть про те, які гуртки, факультативи, секції працюють в школі для цього віку дітейОбговоріть на зборах організаційні питання: сніданки, можливості надання матеріальної допомоги, про форму одягуВиразіть подяку всім, хто прийшов на збори і знайшов час для спілкуванняВ особистих бесідах оцінювайте успіхи дітей відносно їх потенціальних можливостей  Види батьківських зборів:Організаційні, тематичні , поточніЗбори – диспути, збори - конференції, збори-практикуми ,  зустрічі поколінь, батьківські клубиЗбори-концерти, батьківські вечориЗбори-семінари, тренінги,  батьківські читання Педагогічні роздуми, батьківські рингиПідсумкові батьківські збориОрієнтовні теми батьківських зборів1-4 класиПочаток навчання – важливий етап у життіВиховання поваги й любові до батьків, рідної землі й історії свого народуМолодший шкільний вік і його особливостіХочу й повинен (профілактика правопорушень)Як виявити і розвивати здібності у дітейГра і праця в житті дітей молодшого вікуВиховання характеру дитини у родиніРежим дня молодшого школяраЗакон, родина, дитина.Батьки і діти (роль особистого прикладу батьків)Сімейні прогулянки на природу як важливий фактор екологічного і фізичного виховання дітейЗбереження родинних традицій, родинних реліквійНове в системі національного виховання5-6 класиРоль родини у формуванні в підлітків свідомої потреби в системі праціОрганізація літньої праці і відпочинку дітей у родиніВиховання здорової дитини у родині, збереження генотипуВикористання родинних традицій і свят у патріотичному вихованніШкода алкоголю й тютюнопаління7-9 класи Приклад батьків у вихованні дітейОсобливості виховання підлітків у родиніКнига в родині. Формування читацьких інтересів у дітейМетоди професійної орієнтації школярів у родиніНавчальна діяльність старшого школяра й керівництво нею.Роль родини в готовності підростаючого покоління до праці10-11 класиОсновні напрями виховання у родиніПсихолого - педагогічна самоосвіта батьків як важливий фактор підвищення їх педагогічної компетенціїРоль родинних стосунків і традицій у підготовці старшокласників до родинного життяКласному керівникові необхідно пам'ятати:Не можна засуджувати присутніх на зборах за пропуск попередніх зборівПорівнювати окремих учнів і різних класівНадавати негативну оцінку класу в ціломуПереоцінювати значення окремих шкільних предметівВибирати для спілкування грубу інтонацію Осмислення висновків після проведення батьківських зборів:Явка батьків на збориПерсональний склад батьків, які залишилися на індивідуальну бесіду після зборівПитання батьків під час проведення зборів їх участь у обговоренні черги денноїІнформація про результати зборів повинна донестися до адміністрації школи, пеедагогів-колег, при необхідності до шкільного психолога або лікаряЩо таке  батьківський всеобуч?Форма психолого – педагогічної освіти батьківської громадськості, що створена в рамках загальноосвітнього закладу освіти і спрямована на підвищення рівня педагогічної культури батьків та сприяє задоволенню власних інтересів батьків у педагогічних знаннях і вміннях щодо виховання  своїх дітейТематика засідань педагогічного всеобучу для батьківПроблема “батьки - діти”Режим дня школяраМистецтво вихованняПро родинну демократіюРоль родини у вихованні моральних почуттів дитиниПрава і свободи людини в УкраїніОсобливості статевого виховання дітейПрава і обов'язки батьків, свята в родиніТрадиції родинного виховання   Юридична консультація для опікунівДисципліна і самоконтроль школяраСвято в рідному доміУкраїнська родинна педагогіка про вихованняРоль школи у професійному самовизначенні учня школиДевіантна поведінка школяра: діагностування, допомогаФормування правової культури батьків, роль батька і матері у вихованні дітей. Які права має дитина?Право на життяПраво на любов і піклування з боку батьківПраво на інформаціюПраво на  освіту, відпочинок, повноцінне харчування, медичну допомогуПраво на  захист від непосильної примусової праці Право на захист від насильства, тортур, жорстокості й покараньОрієнтовна програма клубу батьківського спілкування Проблема національного виховання учнів .(лекція)Наші діти, хто вони? (диспут)Батькам про педагогічне родинознавство (інформація)Що заважає дітям бути вихованими?(бесіда за круглим столом)Чи вміємо ми, дорослі, спілкуватися з дітьми? (дискусія)Що означає виховувати правильно?(диспут)Дозвілля у нашій родині (сімейний портрет)Традиції в українській родині (родинний вогник)Про позитивні і негативні якості характеру(Зустріч із психологом)Помилки родинного виховання (ділова гра)Чому не завжди ми слідкуємо порадам наших педагогів(вечір запитань і відповідей)Відповідальність батьків за виховання дітей (зустріч з юристом)Моральність у родині. У чому вона полягає? (Особистісно – рольова програма)Про співпрацю батьків, вчителів, дітей(підсумкова конференція)Виховна програма “Соціальна робота з сім’єю”Сім’я як провідний компонент системи соціального формування особистості  (вступна бесіда)Місце і роль сім’ї в соціалізації особистості(лекція)Історичний розвиток та становлення сім ї, родини ( перегляд відеофільму)Сучасні погляди на сім’ю, типи сімейВиховання в сім’ї як соціально – педагогічне середовище(лекція)Сім’я - первинне середовище дитини (бесіда)Проблема конфлікту в середовищі сім’ї (ділова гра)Сім’я мала група . Спілкування, авторитет батьків.(Диспут)Соціальний конфлікт. Природа. Наслідки.(зустріч за круглим столом )Соціальні, психологічні служби, інститути допомоги і відповідей сім’ї. Організація і зміст роботи. (вечір запитань і відповідей)Історичний розвиток інститутів на допомогу сім’їФорми взаємодії школи і батьківКласні години  або організаційні збори з планування спільної роботи дітей і батьків на навчальний рік.Проведення спільних класних годин, зборів, вечорів, заходівЗагальні збори батьків і учнів “Ми – одна родина”Творчі звіти  “Живемо разом”, “Наша родина”Заняття “Вчимося спілкуватися”, “Наше дозвілля”Класні години для дітей і дорослих  “Про доброту і милосердя”, “Вчимося жити разом”Збори – диспути  “Батьки і діти”, “Роль батьків у вихованні дітей”, “Конфлікти і їх подолання”Пам’ятка для батьківЯкщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивностіЯкщо дитину висміюють, вона стає замкненоюЯкщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провиниЯкщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себеЯкщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світіЗаповіді для батьків:Ніколи не займайтеся вихованням у поганому настроїЧітко визначайте, чого саме ви вимагаєте від дитиниНадайте дитині самостійності, виховуйте, а не контролюйте кожен її крокКраще не підказуйте головного рішення, а вкажіть шляхи його й час від часу аналізуйте разом з дитиноюНе пропустіть момент першого успіхуВчасно  зробіть зауваження, відразу оцініть вчинок і зробіть паузу – дайте усвідомити почутеВиховання не може бути поетапнимВихователь повинен бути суворим, але добрим Список використаних джерел:Л.В.Байбородова “Взаимодействие школы и семьи”, Ярославль, 2003 г.Л.С.Сухарева «Родительское собрание в начальной школе», Харьков, 2007 г.”Традиції у спілкуванні з батьками учнів”, В.Л.Сухар, Харьків , Ранок, 2007р.“Батьківські збори”,Харьків , Ранок, 2007 р.“Організація роботи з батьками”, Тернопіль, Астон, 2002 р.І.М.Рибальченко, “Вас призначили класним керівником”, Харьків, Основа, 2007 р.І.М.Рибальченко “Взаємодія з батьками”, Харьків, Основа, 2007 р.В.П.Сазонов. “Організація виховної роботи в класі”, Педагогічний пошук, Харьків, Ранок, 2007 р.